TP.HCM tổ chức Countdown 2020 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

TP.HCM tổ chức Countdown 2020 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Hàng rong gây nhếch nhác phố đi bộ Nguyễn Huệ

Hàng rong gây nhếch nhác phố đi bộ Nguyễn Huệ

Đài phun nước phố đi bộ Nguyễn Huệ bao giờ hoạt động?

Đài phun nước phố đi bộ Nguyễn Huệ bao giờ hoạt động?

TP.HCM cho biểu diễn nhạc nước hàng đêm ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

TP.HCM cho biểu diễn nhạc nước hàng đêm ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

5 màn hình lớn ở phố Nguyễn Huệ trực tiếp trận Việt Nam - UAE

5 màn hình lớn ở phố Nguyễn Huệ trực tiếp trận Việt Nam - UAE

TP.HCM biểu diễn nhạc nước mỗi đêm ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

TP.HCM biểu diễn nhạc nước mỗi đêm ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Đài nước trên đường Nguyễn Huệ sẽ phun nước biểu diễn hàng đêm

Quản lý, duy tu tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ hiệu quả

Khánh thành Đài phun nước trong cụm công trình 430 tỉ phố đi bộ Nguyễn Huệ

Đài sen nhạc nước hút khách tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Khánh thành đài phun nước hơn 20 tỷ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Hình ảnh đài phun nước phía trước UBND TPHCM qua các thời kỳ

Thỏa thích check-in với đài sen phun nước trên phố Nguyễn Huệ

TP.HCM hoàn thành đài phun nước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Đưa vào hoạt động đài phun nước nghệ thuật Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Phố đi bộ Nguyễn Huệ có diện mạo mới

Người Sài Gòn đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ xem pháo hoa