Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu yêu cấp dưới

    Gốc

    Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Gynter Verheugen lại gặp rắc rối khi bê bối tình ái của ông với nhân viên dưới quyền bị báo chí Đức đồng loạt đăng tải hôm 14/9.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2007/9/75027.cand