Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc: "Tôi bị vu khống, lăng mạ suốt mấy năm nay!"

Gặp PV, ông Trần Ngọc Ái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc than thở: "Tôi bị vu khống, lăng mạ suốt mấy năm nay!"....