Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam: Làm việc với Bộ Môi trường Nhật Bản về các dự án xử lý chất thải thu hồi năng lượng

Ngày 29-11, ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với đại diện Bộ Môi trường Nhật Bản về các dự án xử lý chất thải thu hồi năng lượng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành liên quan của tỉnh đã báo cáo sơ bộ về tình trạng quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; chủ trương thu hút đầu tư các dự án xử lý chất thải rắn theo dạng đốt thu hồi năng lượng (sử dụng nhiệt đốt để phát điện). Phía Nhật Bản cũng trình bày năng lực xử lý môi trường của các doanh nghiệp Nhật Bản. Bên cạnh đó, Bộ Môi trường Nhật Bản đưa ra các chính sách ưu đãi đang áp dụng cho các dự án do Nhật Bản đầu tư, hoặc có các doanh nghiệp Nhật Bản liên doanh. Đồng thời, các đại biểu tham dự buổi làm việc cũng đã thảo luận khá kỹ những thuận lợi, khó khăn đối với các dự án xử lý môi trường để từ đó nhận định tính khả thi khi tham gia nghiên cứu đầu tư trong lĩnh vực này.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Hòa Nam cho biết, hiện nay phía nam tỉnh Khánh Hòa đã có dự án nhà máy xử lý rác ở Cam Lâm, vì vậy chỉ còn các dự án ở TP. Nha Trang và phía bắc (Ninh Hòa và Vạn Ninh) của tỉnh là còn các dự án đang kêu gọi đầu tư, phù hợp để phía Nhật Bản nghiên cứu. Quan điểm của tỉnh đang ưu tiên cho việc xử lý rác bằng công nghệ tiên tiến, hạn chế chôn lấp. Để tạo điều kiện cho Bộ Môi trường và các nhà đầu tư Nhật Bản nghiên cứu, đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp liên hệ và cung cấp đầy đủ tư liệu và giải thích các cơ chế thu hút đầu tư của tỉnh với các đối tác Nhật Bản.

Đ. LÂM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202311/pho-chu-tich-ubnd-tinh-tran-hoa-nam-lam-viec-voi-bo-moi-truong-nhat-ban-ve-cac-du-an-xu-ly-chat-thai-thu-hoi-nang-luong-f985ca5/