Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm việc với MTTQ tỉnh Đắk Lắk

Sáng 13/7, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh và đoàn công tác đã có buổi làm việc với MTTQ tỉnh Đắk Lắk về công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2018.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Dec H’Đơk cho biết, 6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt các chương trình hành động của Mặt trận; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào hàng động cách mạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, tổ chức triển khai hoạt động giám sát và phản biển, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Nhờ đó, tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân cơ bản ổn định, tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động.

Cụ thể, MTTQ tỉnh đã tổ chức thăm và tặng quà đối với người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS với số kinh phí 50 triệu đồng; tổ chức thăm, tặng quà cho đồng bào nghèo và hỗ trợ bảo tồn bến nước tại xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo nhân dịp Tết Mậu Tuất với tổng số tiền gần 55 triệu đồng. 6 tháng đầu năm 2018 các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới được 19, 285 tỷ đồng, hiến tặng 24.170 m2 đất và tham gia đóng góp 3.450 ngày công.

Việc vận động hỗ trợ người nghèo tiếp tục được Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên triển khai rộng rãi góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương; hoạt động vận động quỹ “Vì người nghèo” 6 tháng năm 2018 của 3 cấp được 5,052 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 122 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo với số tiền 4,295 tỷ đồng; mua bò giống sinh sản hỗ trợ cho 23 hộ gia đình đồng bào DTTS nghèo với số tiền 443 triệu đồng.

Trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất, Mặt trận các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên cùng cấp đã tổ chức vận động đi thăm và tặng quà cho các hộ nghèo, các gia đình chính sách, cơ sở nuôi trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, người già neo đơn và các đối tượng của Mặt trận... với tổng số tiền là 1,024 tỷ đồng.

Mặt trận các cấp tiếp tục triển khai vận đông Quỹ cứu trợ với số tiền là 5,65 tỷ đồng, qua đó đã hỗ trợ khẩn cấp cho những trường hợp bị ảnh hưởng bởi hạn hán, lốc xoáy, hỏa hoạn… với số tiền 2,107 tỷ đồng, đến nay trên địa bàn tỉnh đã vận động được gần 5 tỷ đồng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà MTTQ tỉnh Đắk Lắk và các tổ chức thành viên đã làm được trong thời gian qua.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng thời Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, trong thời gian tới, MTTQ tỉnh Đắk Lắk và các tổ chức thành viên cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam.

Thực hiện tốt nhiệm vụ “Mặt trận lắng nghe dân nói”; tập hợp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của nhân dân, phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tôn giáo”. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Triển khai thực hiện xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” để xây dựng nhà đại đoàn kết và nhà cho hộ nghèo theo QĐ 167 giai đoạn 2 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Cam kết chung về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển” giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) với Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc tỉnh Mondulkiri (Campuchia)…

Đối với các ý kiến, kiến nghị của MTTQ tỉnh và các tổ chức về vấn đề sát nhập các tổ chức về Mặt trận, tiêu chuẩn chức danh, chức năng nhiệm vụ, Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam ghi nhận các ý kiến và sẽ tập hợp vào báo cáo ý kiến lên Trung ương xem xét.

Nguyễn Tuấn Anh