Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Cố gắng tháo gỡ khó khăn trong xác định đối tượng được hỗ trợ gói lãi suất 2%

  Sáng 19/08, Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Giải pháp hỗ trợ lãi suất 2% và tăng khả năng tiếp cận vốn vay cho doanh nghiệp là những vấn đề được quan tâm.

  Ngân Hàng Nhà nước đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, trình cấp có thẩm quyền cho phép bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ lãi suất trong năm 2022 hơn 16 nghìn tỷ đồng và tổng hợp, bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 hơn 23.900 tỷ đồng. Sau 3 tháng triển khai, doanh số cho vay hỗ trợ lãi suất 2% mới đạt gần 4.100 tỷ đồng. Hiện các Ngân hàng thương mại gặp khó khăn trong xác định đối tượng được hỗ trợ.

  Ông ĐÀO MINH TÚ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước:Trong tổ chức thực hiện xác định đối tượng được hỗ trợ thì thí dụ doanh nghiệp sản xuất đa lĩnh vực, đa ngành, nhưng chỉ có 1,2 lĩnh vực được hưởng lãi suất thôi, thì bây giờ phải bóc tách ra, hay tất cả các lĩnh vực đều được vay trong một khoản, thì cái này cũng đang lúng túng.”

  Ông NGUYỄN HỮU TOÀN, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội: “E ngại này phải đánh giá kỹ. Là do cơ chế chính sách chưa rõ, chưa ổn thì phải bổ sung. Của cấp nào phải bổ sung cấp đó. Chính phủ chưa có thì phải bổ sung. Đến Quốc hội nếu cần thiết thì phải báo cáo lại.”

  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết đến ngày 11/08/2022, tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 11,45 triệu tỷ đồng, tăng 9,66%, cao so với cùng kỳ năm 2021 và nhiều năm trước đó. Cơ cấu tín dụng tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, phù hợp với đóng góp và tăng trưởng của các ngành kinh tế trong GDP. Riêng về giải pháp tăng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, vẫn cần phân luồng đối tượng theo mục tiêu của từng gói hỗ trợ.

  Bà NGUYỄN THỊ HỒNG, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: “Nghị quyết 43 mục tiêu của Nghị quyết là hỗ trợ phục hồi và doanh nghiệp phải đủ điều kiện vay vốn thì mới hỗ trợ, còn các khó khăn của các doanh nghiệp khác phản ánh thì sẽ được giải quyết ở các chính sách khác chứ không phải ở chính sách này. Chúng tôi đã chỉ đạo có văn bản gửi các tổ chức tín dụng, khi tổ chức tín dụng liên hệ với họ thì họ sẽ biết được các khoản vay đó.

  Để tiếp tục triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Ngân hàng Nhà nước điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

  Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN ĐỨC HẢI: “Chú ý thực hiện hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, bảo đảm hiệu quả trong thời gian triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đến hết năm 2023). Trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần làm rõ lý do và sớm có giải pháp tháo gỡ. Trường hợp cần thiết sửa đổi quy định, cần khẩn trương nghiên cứu đề xuất kịp thời. Ví dụ như xác định đối tượng được hỗ trợ lãi suất trong một số trường hợp khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành. Những gì cố gắng giúp được doanh nghiệp thì cố gắng tháo gỡ. Tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”

  Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hành lang pháp lý và tổ chức thực hiện có hiệu quả về chính sách tiền tệ, ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng và hoạt động ngân hàng. Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Tư tới.

  Thực hiện : Anh Tuấn Thanh Nga

  Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-duc-hai-co-gang-thao-go-kho-khan-trong-xac-dinh-doi-tuong-duoc-ho-tro-goi-lai-suat-2