PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trong chuyến công tác đi giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Trưởng tiểu ban An ninh, y tế Hội đồng bầu cử Quốc gia yêu cầu Ủy ban tỉnh Bình Dương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, hình thức phong phú.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chao-buoi-sang-chuc-binh-an/2021/4/pho-chu-tich-quoc-hoi-do-ba-ty-lam-viec-voi-uy-ban-bau-cu-tinh-binh-duong/552744