PHÓ CHỦ NHIỆM UBKT TỈNH ỦY SƠN LA TRẢ LỜI VỀ QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ ĐẢNG VIÊN LIÊN QUAN ĐẾN GIAN LẬN THI CỬ

Ngày 5-11 UBKT tỉnh ủy Sơn La ra thông báo về kết quả xem xet và thi hành kỷ luật với các đảng viên, tổ chức đảng liên quan đến vi phạm trong gian lận thi cử THPT QG 2018, dư luận cho rằng QĐ kỷ luật còn chưa thuyết phục. Phóng viên THQH VN đã có cuộc phỏng vấn với ông LÊ TRƯỜNG SƠN Phó Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy Sơn La.