Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau bị buộc thôi việc vì dùng bằng không hợp pháp

Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau bị buộc thôi việc vì sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Ngày 22/2, thông tin từ Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau cho biết, Giám đốc Sở này đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức “buộc thôi việc” đối với ông Đoàn Hoàng Thoại, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau.

 Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau nơi ông Thoại từng làm việc.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau nơi ông Thoại từng làm việc.

Lý do ông Đoàn Hoàng Thoại bị kỷ luật vì sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Hành vi của ông Thoại vi phạm quy định tại khoản 3, Điều 13, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20-9-2023 của Chính phủ: “Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị”.

Được biết, trước đó vào ngày 22/1/2024, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau cũng có quyết định thi hành kỷ luật đảng với ông Thoại, bằng hình thức "cách chức” Chi ủy viên Chi bộ Thanh tra Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2022-2025.

Minh Luân

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/pho-chanh-thanh-tra-so-giao-thong-van-tai-tinh-ca-mau-bi-buoc-thoi-viec-vi-dung-bang-khong-hop-phap-post285400.html