Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau bị buộc thôi việc

Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau vừa nhận quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc

Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau vừa có quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với công chức Đoàn Hoàng Thoại (47 tuổi), Phó Chánh Thanh tra của Sở vì đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Hành vi của ông Thoại đã vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 13 của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ: “Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị”.

Trước đó, ngày 22/1/2024, Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau cũng có quyết định thi hành kỷ luật Đảng với ông Thoại, bằng hình thức cách chức chi ủy viên Chi bộ Thanh tra Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2022-2025".

Quách Mến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/pho-chanh-thanh-tra-so-giao-thong-van-tai-tinh-ca-mau-bi-buoc-thoi-viec-post672698.html