Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau bị buộc thôi việc

Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau bị kỷ luật buộc thôi việc với cáo buộc sử dụng bằng THPT bất hợp pháp.

Trụ sở Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau.

Trụ sở Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau.

Theo đó, Giám đốc Sở GTVT tỉnh đã quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với công chức Đoàn Hoàng Thoại, Phó Chánh Thanh tra của Sở này. Lý do, ông Thoại sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Điều này vi phạm quy định tại khoản 3, Điều 13, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ: “Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị”.

Trước đó, ngày 22/1/2024, Đảng ủy Sở GTVT Cà Mau cũng có quyết định thi hành kỷ luật đảng với ông Thoại, bằng hình thức "cắt chức Chi ủy viên Chi bộ Thanh tra sở GTVT nhiệm kỳ 2022-2025".

Nguyên Du

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/pho-chanh-thanh-tra-so-giao-thong-van-tai-tinh-ca-mau-bi-buoc-thoi-viec-10273710.html