Phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên

Ngày 29/11, Ban chỉ đạo đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016” trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum đã tổ chức tổng kết việc thực hiện đề án.

Ban chỉ đạo Đề án tỉnh Kon Tum tặng giấy khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Đề án. Ảnh: baokontum.com.vn

Qua 3 năm thực hiện, nhận thức, hiểu biết về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nh ân dân được nâng lên; các vụ việc vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới giảm đáng kể. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân khu vực biên giới được triển khai với nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống; xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật trong cán bộ, nhân dân; phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở chính trị các xã khu vực biên giới tỉnh Kon Tum vững mạnh.

Để chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, nhân dân khu vực biên giới nhanh hơn, 3 năm qua, Ban chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013- 2016” tỉnh Kon Tum đã biên soạn, phát hành 46 đề cương, tờ gấp tuyên truyền nội dung các Luật, Nghị định mới liên quan trực tiếp tới đời sống của nhân dân trên khu vực biên giới; thông qua nhiều hình thức phong phú như duy trì hiệu quả hoạt động của 10 Câu lạc bộ tư vấn pháp luật, 163 Tổ hòa giải, 36 ngăn sách, tủ sách pháp luật, 17 Tổ tuyên truyền văn hóa… nhận thức, hiểu biết về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ở 101 thôn làng thuộc 13 xã biên giới của 4 huyện trong tỉnh Kon Tum được nâng cao.

Theo Thượng tá Nguyễn Bá Hưng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, qua 3 năm triển khai đề án, những hành vi vi phạm pháp luật trước đây do nhận thức về pháp luật còn hạn chế nay đã giảm đáng kể, cụ thể như tình trạng tảo hôn, chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Bảo vệ tài nguyên môi trường trên khu vực biên giới có chuyển biến tiến bộ, rõ nét. Nhân dân đã nâng cao ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật.

Cao Nguyên (TTXVN)