Phổ biến Luật Biên phòng cho cán bộ, chiến sĩ

Chiều 14/11, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Thuận.

Tại hội nghị, đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản về Luật Biên phòng Việt Nam và Nghị định số 106/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật này. Trong đó, nêu rõ một số chính sách của Nhà nước về bộ đội biên phòng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Biên phòng; hệ thống tổ chức, phạm vi hoạt động của bộ đội biên phòng.

Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 11/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022, gồm 6 Chương, 36 Điều. Đây là văn bản pháp lý rất quan trọng, đã thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới.

MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202211/pho-bien-luat-bien-phong-cho-can-bo-chien-si-964501/