Phổ biến chính sách trợ giúp xã hội, rà soát hộ nghèo, cận nghèo

Sáng 5/10, Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016.

Phổ biến chính sách trợ giúp xã hội, rà soát hộ nghèo, cận nghèo - Ảnh 1

Tại hội nghị, gần 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo Hội Người cao tuổi, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi cấp tỉnh và huyện; Phòng LĐTB&XH, Phòng Tài chính – kế hoạch các huyện, thị, thành phố… được tiếp nhận các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội được quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP kể từ ngày 01/01/2016 và Quyết định 42/2016/UBND về việc quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Các đại biểu được hướng dẫn về chế độ, mức trợ giúp, hồ sơ, thủ tục đề nghị trợ giúp, trợ cấp dành cho các đối tượng được hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; trợ giúp xã hội đột xuất; chăm sóc nuôi dưỡng tại cộng đồng; chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội...

Phổ biến chính sách trợ giúp xã hội, rà soát hộ nghèo, cận nghèo - Ảnh 2

Đại biểu cũng được hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đội ngũ cán bộ làm công tác LĐTBXH các cấp; giúp cho cán bộ nắm được những nội dung quan trọng liên quan đến việc triển khai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thu Hà