Phó ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Bộ Chính trị quyết định Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Yên, Phó ban Nội chính Trung ương.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên bị cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Hồng Quyên

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tin-247/pho-ban-noi-chinh-trung-uong-nguyen-van-yen-bi-cach-tat-ca-chuc-vu-trong-dang-214191.html