Phim truyền hình trong giờ vàng: Mừng và lo

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Dấu hiệu vui chung cho ngành Truyền hình Việt Nam cùng đội ngũ sáng tác ở cả hai lĩnh vực truyền hình và điện ảnh đó là tỷ lệ phim Việt phát sóng truyền hình hiện đang dần chiếm ưu thế trong giờ vàng so với phim nước ngoài.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=23&NewsId=81121