Phim The Song of Sparrows của Iran sẽ phát hành ở Mỹ

The Song of Sparrows, bộ phim Iran tham gia tranh đề cử Oscar Phim nước ngoài hay nhất năm 2009 sẽ có mặt tại các rạp chiếu Mỹ vào mùa Xuân sang năm.