Phim tài liệu: Hà Nội chuyển mình trong thời đại chuyển đổi số

  Thực hiện chương trình 'Chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030', Hà Nội hướng tới mục tiêu trở thành 1 trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số vào năm 2025 và trở thành thành phố 'Xanh - Thông minh - Hiện đại' vào năm 2030.

  Hà Nội sẽ phát triển mạnh mẽ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Theo đó, sẽ đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền thành phố, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

  Thành phố Hà Nội đã xác định mục tiêu tổng quát và 4 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 gồm các mục tiêu chung về chuyển đổi số; phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động; phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số.

  Chương trình chuyển đổi số của thành phố là một hành trình với những bước đi và lộ trình triển khai phù hợp; có tính động, mở, bao trùm, tạo nền móng, làm cơ sở xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và được cập nhật, thay đổi phù hợp với xu hướng phát triển khoa học công nghệ, hiện trạng phát triển của thành phố.

  Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

  Thực hiện : Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam

  Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/phim-tai-lieu-ha-noi-chuyen-minh-trong-thoi-dai-chuyen-doi-so