Phim tài liệu: Bác Hồ sống mãi trong trái tim nhân dân Lào

'Hồ Chí Minh là nhà đấu tranh giải phóng dân tộc, là vị lãnh tụ của 3 nước Đông Dương, là một người rất anh minh, ngay cả những lãnh đạo tiền bối của chúng ta cũng phải học hỏi Người. Nhân dân Lào chúng tôi cũng kính trọng Người như người dân Việt Nam vậy'.

Trên khắp đất nước Lào, chúng ta có thể thấy hiện diện hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt, trong hệ thống bảo tàng, di tích trên đất nước bạn Lào liên quan đến các lãnh tụ Lào, phần trưng bày về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ở các vị trí trang trọng nhất.

Trong tâm thức của những người dân Lào, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện diện như những gì thiêng liêng và gần gũi và vẫn luôn sống mãi trong lòng nhân dân Lào. Và cũng chính vì điều đó mà tình hữu nghị của hai đất nước Việt - Lào như sợi dây được nối dài, như nhịp cầu được vun đắp trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Phan Xanh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/phim-tai-lieu-bac-ho-song-mai-trong-trai-tim-nhan-dan-lao