Phim mới trên HTV7: KTX

Cuộc sống, suy nghĩ, tình cảm của một bộ phận giới trẻ trong thời đại mới, đã phần nào được phác họa, lột tả sinh động qua phim KTX…