Phim “đen” tràn lên cầu Sài Gòn

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Trong khi mọi người đang ra sức hành động vì năm văn minh đô thị thì ngay trên cầu Sài Gòn - cửa ngõ ra vào thành phố lại xuất hiện một số kẻ ngang nhiên bán phim ảnh đồi trụy. Khoảng bốn đến năm đối tượng ngồi...

    Nguồn Đầu Tư: http://www7.congan.com.vn/van_de_hom_nay/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8027090954/mlnews.2008-03-31.3302330715