Phim chiếu rạp: Dị nhân Benjamin

Benjamin khi sinh ra, anh ta đã là một đứa trẻ… 80 tuổi, và cả cuộc đời anh là một cuộc trẻ ngược, cho đến khi anh trở thành một đứa trẻ sơ sinh và biến mất khỏi cuộc đời.