Philippines: TT Arroyo không muốn theo đuổi nhiệm kỳ 3

Trong thông điệp quốc gia cuối cùng đọc trước quốc hội hôm 27-7, Tổng thống (TT) Gloria Arroyo bảo đảm với các nghị sĩ rằng bà sẽ không tìm cách dỡ bỏ giới hạn về nhiệm kỳ TT được quy định trong hiến pháp.

Trong thông điệp nói trên, TT Arroyo đã nói về những thành quả đạt được trong suốt 8 năm rưỡi cầm quyền đầy biến động. Theo bà, những biện pháp tài chính của chính phủ đã bảo vệ được đất nước trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. TT Arroyo cũng ca ngợi những thành tựu của mình khi tiến gần đến một ngân sách cân bằng, bảo đảm giáo dục cho mọi người, cải thiện cơ sở hạ tầng và khởi động các nỗ lực hòa bình mới với các nhóm nổi loạn. Trước khi TT Arroyo đọc thông điệp quốc gia, hơn 10.000 người đã xuống đường biểu tình cảnh báo về nguy cơ xảy ra bạo loạn nếu bà không chịu kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6 năm tới.