Phiên họp Tiểu ban nội dung và Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X

Sáng 16-1, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị chủ trì phiên họp Tiểu ban nội dung và Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ X (làm điểm cho toàn quốc).

Quang cảnh phiên họp.

Thành viên hai tiểu ban đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ được Ban tổ chức Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X phân công; thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT giai đoạn 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

Các đại biểu dự họp thống nhất xác định: Thời gian tới, Tiểu ban nội dung tiếp tục làm tốt công tác tổng hợp xây dựng dự thảo văn kiện đại hội; hướng dẫn, lựa chọn, bồi dưỡng điển hình tiên tiến báo cáo tại đại hội; xây dựng kịch bản chương trình giao lưu điển hình tiên tiến (ĐHTT); hướng dẫn, tổng hợp, thẩm định, đề nghị khen thưởng; xây dựng kế hoạch, chuẩn bị và tổ chức Dạ hội thanh niên quân đội chào mừng thành công đại hội. Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết kịp thời tham mưu, đề xuất với Ban tổ chức đại hội ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; thẩm định, duyệt chương trình văn nghệ phục vụ đại hội và chương trình giao lưu ĐHTT; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, đơn vị tổ chức triển lãm các công trình, sản phẩm chào mừng đại hội...

Tin, ảnh: QUANG THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/phien-hop-tieu-ban-noi-dung-va-tieu-ban-tuyen-truyen-khanh-tiet-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-toan-quan-lan-thu-x-607918