Phiên họp thứ 9 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

    Báo VTC News
    3 đăng lạiGốc

    Sáng 30/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 9, đánh giá kết quả Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XII và xem xét việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XII.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/256333/Default.aspx