Phiên họp thứ 57 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

    VNEWS
    229 liên quanGốc

    Sáng 14/6, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 57. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV với tổng thời gian dự kiến là 11,5 ngày.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/phien-hop-thu-57-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-214184.htm