PHIÊN HỌP THỨ 36, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA XIII: Tăng mức thuế bảo vệ môi trường đối với một số mặt hàng

(Cadn.com.vn) - Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 36, sáng 10-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận, cho ý kiến về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269 của UBTVQH về biểu thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, tăng mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn lên gấp 3 lần so với mức hiện hành.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình của Chính phủ
về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269 của UBTVQH
về biểu thuế bảo vệ môi trường. Ảnh: TTXVN

3.000 đồng thuế bảo vệ môi trường/1 lít xăng

Thảo luận về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269 của UBTVQH về biểu thuế bảo vệ môi trường, Tờ trình của Chính phủ phân tích rõ sự cần thiết ban hành nghị quyết này và tác động của việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường.

Sau khi biểu quyết với đa số ý kiến tán thành, UBTVQH thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269 về biểu thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, mặt hàng xăng (trừ xăng sinh học etanol), nhiên liệu bay tăng từ 1.000 đồng lên 3.000 đồng/lít; dầu diesel từ 500 lên 1.500 đồng/lít; dầu mazut, dầu nhờn và mỡ nhờn từ 300 lên 900 đồng/lít, dầu hỏa vẫn giữ nguyên là 300 đồng/lít. Số thu thuế bảo vệ môi trường năm 2015 tăng thêm do điều chỉnh mức thuế sẽ được điều tiết cho ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Cũng trong phiên họp, các thành viên UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến Tờ trình Chính phủ về: vốn đầu tư dự án đường Tịnh Phong - Cảng Dung Quất 2, tỉnh Quảng Ngãi; bổ sung dự toán chi cho bộ Ngoại giao từ nguồn thu 70% lệ phí lãnh sự được để lại đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về kế toán

Chiều 10-3, UBTVQH thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán. Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán tạo điều kiện tăng cường quản lý, giám sát của Nhà nước, giám sát của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân trong lĩnh vực này, góp phần tăng cường nâng cao chất lượng kế toán, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch đối với đơn vị kế toán cũng như toàn xã hội. Trên cơ sở phạm vi nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan 21 điều trong tổng số 64 điều của Luật Kế toán, Chính phủ trình Quốc hội tên gọi của Dự án Luật là: “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán”.

Về phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật, theo Tờ trình của Chính phủ, phạm vi sửa đổi Luật chỉ dừng ở mức độ sửa đổi, bổ sung 21/64 điều của Luật Kế toán hiện hành, trong đó một số vấn đề mang tính kỹ thuật.

Cho ý kiến về nội dung trên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và nhiều ý kiến khác trong UBTVQH đề nghị Chính phủ cần tổng kết, đánh giá sâu hơn về quá trình thực thi Luật, đề xuất các nội dung sửa đổi căn bản, toàn diện hơn. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, điều hành nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị ban soạn thảo dự án Luật cần khẩn trương tiến hành rà soát, hoàn thiện dự án Luật theo hướng sửa đổi căn bản, toàn diện để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Thu Thủy – TTXVN