Phiên họp thứ 32, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV

Ngày 11/9, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 32, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự phiên họp có các đồng chí: Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND và đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phiên họp thứ 32, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phiên họp thứ 32, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại phiên họp, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã báo cáo đề xuất nội dung Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án điều chỉnh vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia 2022. Theo đó, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét duyệt phương án điều chỉnh vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, đã phê duyệt tại Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh là cần thiết nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng thống nhất trình Tờ trình duyệt phương án điều chỉnh vốn sự nghiệp thực các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14, HĐND tỉnh khóa XV. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo hoàn thiện văn bản tờ trình đảm bảo đúng thể thức và chất lượng nội dung theo quy định.

Cũng trong phiên họp đã thảo luận các nội dung chuẩn bị tổ chức Kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh để thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu theo quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Thủy Ngân

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/dien-dan-cu-tri/phien-hop-thu-32-thuong-truc-hdnd-tinh-khoa-xv-Ce6OhGiIg.html