Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Không để “phình to” biên chế cấp cơ sở

    Gốc

    Từ ngày 23-7 đến hết ngày 29-7, tại Hà Nội diễn ra phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên cho biết, phiên họp thứ 10 không có nội dung chất vấn, song tại phiên họp sau (vào cuối tháng 8), dự kiến UBTVQH sẽ nghe báo cáo về việc thực hiện Luật Khiếu nại tố cáo và sẽ chất vấn Chính phủ về nội dung này.

      Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2008/7/159670