Phiên họp đầu tiên Nhóm bạn bè của Công ước LHQ năm 1982

    VNEWS
    4 liên quanGốc

    Ngày 21/7, Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) chủ trì tổ chức cuộc họp đầu tiên của Nhóm bạn bè của Công ước LHQ năm 1982 về luật biển (UNCLOS) theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Tầm quan trọng của UNCLOS trong thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 14 của LHQ về bảo tồn và sử dụng bền vững biển và đại dương (SDG 14)”.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/phien-hop-dau-tien-nhom-ban-be-cua-cong-uoc-lhq-nam-1982-217252.htm