Phiên giao dịch việc làm TP.HCM lần thứ 5: Ngày càng đa dạng

Hai ngày 28- 29.9.2007, sàn giao dịch việc làm TP.HCM sẽ tổ chức phiên giao dịch thứ 5 tại 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. So với các lần giao dịch trước, lần này sàn đã có một số điều chỉnh đáng kể.