Phiên 5/12: Xả hàng cuối phiên, khối ngoại tranh thủ mua ròng hơn 189 tỷ đồng

Khối ngoại vẫn mua ròng hơn 200 tỷ đồng trên HOSE trong phiên hôm nay. Các mã được mua vào nhiều nhất là E1VFVN30, HT1 và NLG.

Trên sàn HOSE, trạng thái giao dịch tích cực vẫn được duy trì, khối ngoại thực hiện mua vào 1.105 tỷ đồng, chiếm tới 15,2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 905 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bỏ ra 48,4 tỷ đồng để gom thêm hơn 3 triệu chứng chỉ quỹ E1VFVN30. Tuy vậy, kết thúc phiên chứng chỉ này mất hơn 2% chỉ còn giá 15.650 đồng/cổ phiếu.

Tích cực hơn ở HT1 và NLG, cả 2 cổ phiếu này đều tăng giá. Trong đó, khối ngoại góp công lớn khi mua vào tới 1,2 triệu HT1 và gần 1,1 triệu NLG.

Ngoài ra, các mã khác cũng được mua vào như PLX (377 nghìn đơn vị), HPG (482 nghìn đơn vị), SBT (866 nghìn đơn vị), HCM (342 nghìn đơn vị) và HCM (176 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối ngoại cũng bắt đầu chốt lời ở các mã vốn hóa lớn như VNM (195 nghìn đơn vị), VJC (102 nghìn đơn vị), SAB (38 nghìn đơn vị), STG (523 nghìn đơn vị) và BMP (98 nghìn đơn vị).

Trên sàn HNX, tiếp tục bán ròng gần 11 tỷ đồng, khối ngoại thực hiện chốt lời mạnh ở VGC.

Đẩy giá cổ phiếu này mất tới 6,7%, VGC trở lại mức giá 25.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại bán ra 566 nghìn đơn vị, tương ứng 14,7 tỷ đồng.

Còn lại các mã khác cũng bị bán ra như VIX (188 nghìn đơn vị), TTZ (290 nghìn đơn vị) và HLD (85 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, bên mua cũng chỉ tập trung vào 3 mã chính là PVS (186 nghìn đơn vị), SHB (241 nghìn đơn vị) và HUT (150 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG