Phiên 4/10: Đặt dấu ấn tại HPG và BVH, khối ngoại vẫn bán ròng 84 tỷ đồng

Bên bán vẫn chiếm ưu thế, khối ngoại tiếp tục bán ra gần 62 tỷ đồng trên HOSE. Đồng thời cũng bán ra gần 22 tỷ đồng trên HNX. Trong khi HPG được khối ngoại mua vào mạnh để chặn đà giảm thì BVH được mua vào để đẩy giá lên cao hơn.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 303 tỷ đồng, chiếm gần 10% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 364,9 tỷ đồng.

Mua bán khá mạnh tay ở HPG, trong khi mua vào hơn 1,5 triệu cổ phiếu thì khối này cũng bán ra 1 triệu cổ phiếu. Được đỡ giá mạnh trong phiên ATC, HPG chỉ giảm 1,2% về lại giá 43.950 đồng/cổ phiếu.

Cùng với đó, các mã khác cũng được mua vào như DHC (400 nghìn đơn vị), MSN (182 nghìn đơn vị), NT2 (307 nghìn đơn vị) và BVH (158 nghìn đơn vị).

Bên bán, qua giao dịch thỏa thuận PDR bị bán ra mạnh gần 3,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 42 tỷ đồng. Ngược với điều này, PDR vẫn tăng 1,6% lên 13.000 đồng/cổ phiếu.

Các mã khác cũng bị bán ra khá mạnh như KBC (1,5 triệu cổ phiếu), CTD (60 nghìn đơn vị), VNM (95 nghìn đơn vị), KDC (334 nghìn đơn vị) và HSG (300 nghìn đơn vị).

Trên sàn HNX, ngả theo thị trường, khối ngoại bán ròng mạnh tay gần 22 tỷ đồng. Tăng mạnh giá trị giao dịch, khối ngoại chỉ mua vào 21,3 tỷ đồng nhưng lại bán ra hơn 43 tỷ đồng.

Không mấy tích cực trong thời gian gần đây, SCR có xu hướng quay đầu giảm nhẹ, đánh mất hơn 1% trong phiên, cổ phiếu này chỉ còn ở mức giá 9.6000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại cũng bán ra 847 nghìn đơn vị, tương ứng 8,2 tỷ đồng.

Được đỡ mạnh trong phiên ATC, PVS đóng cửa vẫn tăng 0,95% lên 21.200 đồng/cổ phiếu. Khối ngoại cũng bán ra 283 nghìn đơn vị, tương ứng hơn 6 tỷ đồng.

Ngoài ra, các mã khác cũng bị bán mạnh như IVS (171 nghìn đơn vị), DGC (30 nghìn đơn vị), BVS (83 nghìn đơn vị) và LAS (94 nghìn đơn vị).

Bên mua, khối ngoại mua vào không đáng kể các mã như NET (18 nghìn đơn vị), VCG (36 nghìn đơn vị) và VNR (21 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG