Phiên 2/12: VNM, MSN, PVS, HPG tiếp tục là tâm điểm để khối ngoại xả hàng

VNM, HPG, MSN, VIC và DPM tiếp tục bị khối ngoại xả hàng mạnh và rút tiền ra khỏi thị trường.

Trên sàn HOSE, giao dịch vẫn giữ ở mức cao, khối ngoại thực hiện mua vào 564,5 tỷ đồng nhưng lại bán ra 704,5 tỷ đồng, chiếm 23,2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

VNM tiếp tục bị bán ròng mạnh hơn 55 tỷ đồng, tương ứng 406 nghìn đơn vị. Giảm nhẹ, VNM trở về giá 135.000 đồng/cổ phiếu.

Tương tự, các mã khác cũng đều giảm điểm khi khối ngoại bán mạnh như MSN (311 nghìn đơn vị), DPM (721 nghìn đơn vị), SSI (607 nghìn đơn vị), BID (610 nghìn đơn vị) và PVD (291 nghìn đơn vị).

Duy chỉ có HPG là vẫn tăng hơn 1% lên 42.200 đồng/cổ phiếu, khi khối ngoại bán ra 633 nghìn đơn vị, tương ứng 26,6 tỷ đồng.

Phiên 2/12: VNM, MSN, PVS, HPG tiếp tục là tâm điểm để khối ngoại xả hàng - Ảnh 1

Bên mua, 2 cổ phiếu vượt lên hẳn về giá trị mua ròng là VCB và HSG. Trong đó, khối này mua vào 421 nghìn đơn vị VCB, tương ứng 18,4 tỷ đồng.

Giao dịch tích cực, khối ngoại mua vào 291 nghìn đơn vị, tương ứng 14 tỷ đồng. Tăng 1,64%, HSG đạt mức giá 49.600 đồng/cổ phiếu.

Các cổ phiếu còn lại chỉ được mua vào nhẹ như DLG (1,8 triệu đơn vị), PC1 (133 nghìn đơn vị), SKG (58 nghìn đơn vị) và LIX (51 nghìn đơn vị).

Trên sàn HNX, giảm mạnh hoạt động mua bán, khối ngoại chỉ mua vào 9,4 tỷ đồng nhưng lại bán ra gần 12 tỷ đồng.

PVS vẫn đứng dầu giá trị bán ròng với hơn 5 tỷ đồng, tương ứng 273 nghìn đơn vị. Điều chỉnh mạnh, cổ phiếu này đánh mất 2,14% về 18.300 đồng/cổ phiếu.

Phiên 2/12: VNM, MSN, PVS, HPG tiếp tục là tâm điểm để khối ngoại xả hàng - Ảnh 2

Các cổ phiếu khác cũng bị bán ra nhẹ như NTP (31 nghìn đơn vị), DBC (45 nghìn đơn vị), VND (54 nghìn đơn vị) và VCG (20 nghìn đơn vị).

Bên mua, khối này mua vào không đáng kể các cổ phiếu như CEO (127 nghìn đơn vị), BVS (74 nghìn đơn vị), BCC (49 nghìn đơn vị) và DBT (36 nghìn đơn vị).

Mai Hương