Phiên 18/11: Rút tiền khỏi thị trường qua VNM và HPG, khối ngoại bán ròng 170 tỷ đồng

Khối ngoại bán ròng mạnh tại VNM và HPG đẩy trạng thái giao dịch tiếp tục tiêu cực khi bán ròng hơn 163 tỷ đồng trên HOSE.

Trên sàn HOSE, giao dịch vẫn khá sôi động, khối ngoại thực hiện mua vào 264,8 tỷ đồng, chiếm gần 12% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường nhưng lại bán ra tới 427,9 tỷ đồng.

VNM tiếp tục giảm điểm, khi đánh mất 1,3% về giá thấp nhất trong tuần qua 137.200 đồng/cổ phiếu. Khối ngoại, trở lại bán ra 586 nghìn đơn vị, tương ứng 80,8 tỷ đồng.

Tương tự, HPG cũng đánh mất 1,2% về giá 41.300 đồng/cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại cũng bán ra 867 nghìn đơn vị, tương ứng 36 tỷ đồng.

Ngoài ra, các mã khác cũng bị bán ra với số lượng lớn là SSI (486 nghìn đơn vị), VHC (170 nghìn đơn vị), VIC (164 nghìn đơn vị) và BVG (82 nghìn đơn vị).

Phiên 18/11: Rút tiền khỏi thị trường qua VNM và HPG, khối ngoại bán ròng 170 tỷ đồng - Ảnh 1

Bên mua, phục hồi mạnh từ vùng đáy ngắn hạn, FCN được khối ngoại mua vào 509 nghìn đơn vị, tương ứng 10 tỷ đồng. Kết thúc phiên, cổ phiếu này tăng 2,3% lên 19.800 đồng/cổ phiếu.

Các mã còn lại cũng được mua vào như VCB (271 nghìn đơn vị), CII (256 nghìn đơn vị), GAS (60 nghìn đơn vị) và ROS (17 nghìn đơn vị).

Trên sàn HNX, hạn chế giao dịch, khối ngoại tiếp tục bán ròng nhẹ gần 6,7 tỷ đồng. Hoạt động mua bán cũng ở mức thấp, khối này chỉ mua vào 5,5 tỷ đồng và bán ra 12,2 tỷ đồng.

Cổ phiếu được mua vào đáng kể nhất là IVS với 1,4 tỷ đồng, tương ứng 92 nghìn đơn vị. Bắt đầu điều chỉnh, cổ phiếu này đánh mất gần 2% về 14.900 đồng/cổ phiếu.

Phiên 18/11: Rút tiền khỏi thị trường qua VNM và HPG, khối ngoại bán ròng 170 tỷ đồng - Ảnh 2

Các cổ phiếu còn lại được mua vào không đáng kể như BCC (40 nghìn đơn vị), HUT (50 nghìn đơn vị), BVS (35 nghìn đơn vị) và VKC (27 nghìn đơn vị).

Bên bán, các mã bị bán ra mạnh là TNG (189 nghìn đơn vị), PGS (128 nghìn đơn vị), KLF (1 triệu đơn vị) và PVS (108 nghìn đơn vị).

Mai Hương