Phiên 11/11: Chốt lời HPG và VIC, khối ngoại bán ròng hơn 74 tỷ đồng

Bán ròng mạnh HPG, VIC, KBC và PHR đưa trạng thái giao dịch của khối ngoại tiếp tục tiêu cực khi bán ròng hơn 77 tỷ đồng trên HOSE.

Trên sàn HOSE, giao dịch vẫn khá tích cực về mặt giá trị, khối này thực hiện mua vào 215,8 tỷ đồng, chiếm 11,3% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 293,3 tỷ đồng.

Sau nhiều phiên mua ròng trước đây, khối ngoại bắt đầy chốt lời nhẹ khi bán ra nhẹ 746 nghìn đơn vị, tương ứng 30,6 tỷ đồng. Áp lực cung mạnh đẩy HPG giảm 1,33% về lại giá 40.950 đồng/cổ phiếu.

Ngược với điều này, bất chấp việc khối ngoại bán ra 503 nghìn đơn vị VIC, tương ứng 21,5 tỷ đồng, nhưng cổ phiếu này vẫn tăng 2,8% khi kết thúc phiên.

Ngoài ra, các cổ phiếu khác cũng bị bán ra khá mạnh như KBC (512 nghìn đơn vị), PHR (262 nghìn đơn vị), VCB (147 nghìn đơn vị) và DRC (106 nghìn đơn vị).

Bên mua, khối này mua vào không đáng kể các mã như VNM (144 nghìn đơn vị), CII (78 nghìn đơn vị), NKG (43 nghìn đơn vị) và CTD (7 nghìn đơn vị).

Trên sàn HNX, giao dịch tích cực hơn, khối ngoại mua ròng nhẹ hơn 3 tỷ đồng. Cụ thể, khối này thực hiện mua vào 22,7 tỷ đồng và bán ra 19,5 tỷ đồng.

Kết thúc chuỗi phiên bán ròng ở PVS, khối ngoại trở lại mua vào nhẹ 139 nghìn đơn vị, tương ứng 2,5 tỷ đồng. Ngược với điều này, PVS tiếp tục điều chỉnh khi đánh mất 1,1% về 17.800 đồng/cổ phiếu.

Giao dịch đầy hưng phấn MAS tăng 4,46% lên 158.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, khối này cũng mua vào gần 7 nghìn đơn vị.

Bên bán, các cổ phiếu bị bán ra như KLF (890 nghìn đơn vị), PMS (42 nghìn đơn vị), THT (117 nghìn đơn vị) và TC6 (100 nghìn đơn vị).

Mai Hương