Phiên 10/2: Khối ngoại chốt lời HPG và HSG nhưng vẫn gom vào VNM

HPG và HSG đều bị bán ra với khối lượng lớn đẩy 2 cổ phiếu này đều điều chỉnh nhẹ. Trong khi đó, VNM vẫn được khối ngoại mua gom vào liên tục trong thời gian qua.

Trên sàn HOSE, giá trị mua bán vẫn ở mức cao, khối ngoại thực hiện mua vào 602,6 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 591 tỷ đồng.

HPG đứng đầu giá trị bán ròng với 24,8 tỷ đồng, tương ứng 555 nghìn đơn vị. Điều chỉnh nhẹ 0,45%, HPG đóng cửa ở giá 44.350 đồng/cổ phiếu.

Tương tự, HSG cũng giảm nhẹ 0,79% về 50.200 đồng/cổ phiếu. Khối ngoại cũng bán ra 238 nghìn đơn vị, tương ứng 12 tỷ đồng.

Các cổ phiếu còn lại chỉ bị bán ra như HT1 (392 nghìn đơn vị), VIC (165 nghìn đơn vị), DXG (457 nghìn đơn vị), PVD (249 nghìn đơn vị) và MSN (118 nghìn đơn vị).

Phiên 10/2: Khối ngoại chốt lời HPG và HSG nhưng vẫn gom vào VNM - Ảnh 1

Bên mua, khối ngoại tiếp tục gom vào VNM với khối lượng là 437 nghìn đơn vị, tương ứng 58,6 tỷ đồng. Tuy vậy, cổ phiếu này vẫn giảm nhẹ 0,22% về 133.800 đồng/cổ phiếu.

Đứng thứ 2, NVL cũng được mua vào 436 nghìn đơn vị, tương ứng 25,7 tỷ đồng. Giữ giá tham chiếu, NVL đóng cửa ở giá 58.800 đồng/cổ phiếu.

Cùng với đó, các cổ phiếu khác cũng được mua vào như GAS (151 nghìn đơn vị), NLG (175 nghìn đơn vị), LHG (168 nghìn đơn vị), SSI (159 nghìn đơn vị) và SAB (14 nghìn đơn vị).

Trên sàn HNX, giao dịch đầy hưng phấn, khối ngoại mua ròng 12 tỷ đồng. Cụ thể, khối này thực hiện mua vào 25,1 tỷ đồng nhưng chỉ bán ra 12,8 tỷ đồng.

Giá trị mua ròng tập trung phần lớn vào PVS với 11,3 tỷ đồng, tương ứng 616 nghìn đơn vị. Ảnh hưởng từ điều này, PVS tăng 2,8% lên 18.400 đồng/cổ phiếu.

Các cổ phiếu còn lại chỉ được mua vào nhẹ như VGC (73 nghìn đơn vị), SHB (200 nghìn đơn vị), SAF (8 nghìn đơn vị) và PHC (32 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, các cổ phiếu bị bán ra như PGS (95 nghìn đơn vị), VE1 (150 nghìn đơn vị), VND (42 nghìn đơn vị) và NTP (4 nghìn đơn vị).

Mai Hương