Phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từ 10.000 đồng/lượt

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 205/2016/TT-BTC quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từ 10.000 đồng/lượt - Ảnh 1

Thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - Ảnh minh họa

Thông tư này quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Mức thu phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam quy định như sau: Đối với người lớn, mức vé là 30.000 đồng/người/lượt.

Đối với học sinh, sinh viên các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; hội viên Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: 10.000 đồng/người/lượt.

Các trường hợp được miễn phí bao gồm: Đại biểu, khách mời của cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; trẻ em, học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định.

Các trường hợp sau đây được giảm 50% mức thu phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam: Đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa; người cao tuổi; người khuyết tật nặng.

Tổ chức thu phí được trích 90% số tiền phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để trang trải cho các nội dung chi theo quy định của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Nộp 10% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Khánh Linh