Phí môi giới không được vượt quá 550USD/người

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thời gian qua, đã có nhiều vụ việc phát sinh liên đến LĐ VN làm việc tại Qatar. Một số DN đưa LĐ sang những nơi làm việc không đảm bảo các điều kiện về ăn ở, thu nhập; Tuyển chọn, đào tạo và quản lý LĐ tại Qatar chưa tốt...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=36215