Phi hành gia Trung Quốc thu hoạch vụ rau thứ 2 trong không gian

Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu-17 của Trung Quốc gần đây đã được thu hoạch vụ rau thứ hai trong 'khu vườn không gian' của họ. Nghiên cứu nhằm tạo nền tảng cho việc trồng trọt quy mô lớn trên không gian trong tương lai.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/phi-hanh-gia-trung-quoc-thu-hoach-vu-rau-thu-2-trong-khong-gian-103836.htm