Phí đăng ký, cấp biển số ô tô cao nhất 20 triệu đồng

Lệ phí đăng ký, cấp mới kèm theo biển số đối với các phương tiện giao thông cao nhất sẽ là 20 triệu đồng, riêng xe máy cao nhất là 4 triệu đồng (với loại xe có giá trị trên 40 triệu đồng).

Phí đăng ký, cấp biển số ô tô cao nhất 20 triệu đồng - Ảnh 1

Lệ phí đăng ký, cấp mới kèm theo biển số đối với ô tô con cao nhất sẽ là 20 triệu đồng/lần - Ảnh minh họa: Hùng Lê

Đây là mức đề xuất trong dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông do Bộ Tài chính soạn thảo.

Theo dự thảo của Bộ Tài chính, lệ phí đăng ký, cấp biển số cho phương tiện giao thông được chia thành các mức khác nhau cho 3 khu vực: Khu vực I gồm thành phố Hà Nội và TPHCM; khu vực II gồm các thành phố trực thuộc trung ương (trừ thành phố Hà Nội và TPHCM), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã; khu vực III gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên.

Cụ thể mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông được thực hiện theo Biểu mức thu như sau:

Chỉ tiêu

Khu vực

I

Khu vực

II

Khu vực

III

I

Cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển số

Đơn vị tính: đồng

đồng

đồng

1

Ô tô; trừ ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách áp dụng theo điểm 2 mục này

150.000-500.000

150.000

150.000

2

Xe ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trở xuống không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách

2.000.000- 20.000.000

1.000.000

200.000

3

Sơ mi rơ móc đăng ký rời, rơ móc

100.000-

200.000

100.000

100.000

4

Xe máy (theo giá tính lệ phí trước bạ)

a

Trị giá từ 15.000.000 đồng trở xuống

500.000-1.000.000

200.000

50.000

b

Trị giá trên 15.000.000 đến 40.000.000 đồng

1.000.000-2.000.000

400.000

50.000

c

Trị giá trên 40.000.000 đồng

2.000.000- 4.000.000

800.000

50.000

Riêng xe máy 3 bánh chuyên dùng cho người tàn tật

50.000

50.000

50.000

Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký

1

Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm theo biển số

a

Ô tô (trừ ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao áp dụng theo điểm 4.2 và 4.3 khoản 4 Điều này)

150.000

150.000

150.000

b

Sơ mi rơ móc đăng ký rời, rơ móc

100.000

100.000

100.000

c

Xe máy (trừ xe máy di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao áp dụng theo điểm 4.2 và 4.3 khoản 4 Điều này)

50.000

50.000

50.000

2

Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số ô tô, xe máy (nếu cấp lại biển số thì thu theo giá mua biển số thực tế)

30.000

30.000

30.000

Cấp giấy đăng ký và biển số tạm thời (xe ô tô và xe máy)

50.000

50.000

50.000

Căn cứ biểu mức thu này, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và TPHCM ban hành mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Hiện lệ phí đăng ký, cấp mới kèm theo biển số đối với các phương tiện giao thông tại Hà Nội lên đến 20 triệu đồng/xe, trong khi TPHCM là 11 triệu đồng/xe.

Dự thảo cũng nêu rõ trường hợp cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký và biển số xe ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và xe máy chuyển từ khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao (không phân biệt có đổi hay không đổi chủ tài sản), tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí theo mức thu cấp mới.

Đối với ô tô, xe máy của cá nhân đã được cấp giấy đăng ký và biển số tại khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp, chuyển về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao vì lý do di chuyển công tác hoặc di chuyển hộ khẩu, mà khi đăng ký không thay đổi chủ tài sản và có đầy đủ thủ tục theo quy định của cơ quan công an thì áp dụng mức thu cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký và biển số.

Nếu được thông qua, Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2017 và thay thế Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 6-9-2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 53/2015/TT-BTC ngày 21-4-2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 127/2013/TT-BTC.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của bộ.