Phì cười với những hình ảnh siêu hài ước

Đại bàng tung cánh; Giải pháp bảo vệ cây thông Noel; Hậu quả mua hàng trên mạng,... là những hình ảnh hài hước hot nhất Facebook ngày qua.

Phì cười với những hình ảnh siêu hài ước - Ảnh 1

Bắt chước nhưng không dễ dãi.

Phì cười với những hình ảnh siêu hài ước - Ảnh 2

Giải pháp bảo vệ cây thông Noel.

Phì cười với những hình ảnh siêu hài ước - Ảnh 3

Đại bàng tung cánh.

Phì cười với những hình ảnh siêu hài ước - Ảnh 4

Hậu quả mua hàng trên mạng.

Phì cười với những hình ảnh siêu hài ước - Ảnh 5

Nghệ thuật lừa đảo.

Phì cười với những hình ảnh siêu hài ước - Ảnh 6

Khi bé yêu phụ giúp việc nhà.

Phì cười với những hình ảnh siêu hài ước - Ảnh 7

Khóa như thế này ăn trộm cũng 'bó tay'.

Phì cười với những hình ảnh siêu hài ước - Ảnh 8

Pikachu chân dài.

Phì cười với những hình ảnh siêu hài ước - Ảnh 9

Nước ngập mọi nơi trừ miệng cống.

Phì cười với những hình ảnh siêu hài ước - Ảnh 10

Đứa đẻ không chăm, đứa chăm thì không đẻ.