Phì cười hình ảnh "cực độc" của độc giả sưu tầm chỉ có ở Việt Nam (P6)

Mặc đồ trên người cùng màu với xe, đội lồng gà khi tham gia giao thông, ngồi trên cột chia ranh giới đường để nghe điện thoại, đội mũ bảo hiểm khi cưỡi trâu...

Ton sur ton

Vật vô giá

Thêm cái lồng cho chắc ăn

Mỗi người một nửa

Chỗ ngồi chênh vênh

Gia cố cho chắc chắn

Banking "kiểu mới"

Qua mặt thầy cô giáo

Quà "niu" niệm

Vị trí đắc địa để liên lạc

Đội mũ bảo hiểm khi cưỡi trâu

Chiếc ghế êm ái

Xe đạp thồ xe máy

Cái ổ lý tưởng

Cảnh báo để tránh bị ăn cắp lá cây

Áo giáp sắt

Biển báo hiệu kiểu mới

Ngồi ngược quan sát cho dễ