Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Chính phủ vừa ban hành nghị định về việc nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp.

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải - Ảnh 1

Theo đó, với nước thải sinh hoạt, thu 10% trên giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Với nước thải công nghiệp cố định phải nộp là 1,5 triệu đồng/năm, cộng thêm phí biến đổi, tính theo tổng lượng nước thải ra và hàm lượng thông số ô nhiễm.