Phí bảo trì đường bộ nhiều nhất gần 17 triệu đồng/năm

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa hoàn tất dự thảo Thông tư về hoạt động thu - chi của Quỹ Bảo trì đường bộ. Nếu được Bộ Tài chính chấp thuận, bắt đầu thu từ 1/6/2012.

Tranh minh họa.

Theo dự thảo nói trên, mức thu với ô tô sẽ căn cứ theo số ghế ngồi trên xe (tính cả ghế lái) hoặc số trọng tải của xe (tính trọng lượng toàn bộ của xe). Bộ Giao thông vận tải chia thành 8 mức thu. Nếu các chủ phương tiện nộp phí cho kỳ đăng kiểm trên 6 tháng sẽ được chiết giảm với giá trị phí đã nộp từ tháng thứ 7 trở lên là 12%/năm. Cụ thể:

Nhóm 1: Xe chở người dưới 10 chỗ; xe tải (cả xe 4 bánh gắn động cơ 1 xi lanh), rơ moóc và xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ dưới 4.000 kg mức thu theo các tháng là: 180.000 đồng/1 tháng; 540.000 đồng/3 tháng; 1.080.000 đồng/6 tháng; 2.090.000 đồng/12 tháng; 2.980.000 đồng/18 tháng; 3.990.000 đồng/24 tháng; 4.880.000 đồng/30 tháng.

Nhóm 2: Xe chở người từ 10-24 chỗ; xe tải, rơ moóc và xe ô tô chuyên dùng trọng lượng toàn bộ từ 4.000kg đến dưới 8.500kg; xe đầu kéo có trọng lượng bản thân dưới 8.500kg mức thu là: 270.000 đồng/1 tháng; 810.000 đồng/3 tháng; 1.620.000 đồng/6 tháng; 3.140.000 đồng/12 tháng

Nhóm 3: Xe chở người từ 24-40 chỗ; xe tải, rơ moóc và xe ô tô chuyên dùng trọng lượng toàn bộ từ 8.500kg đến dưới 13.000kg; xe đầu kéo có trọng lượng bản thân từ 8.500kg trở lên mức thu là: 396.000 đồng/1 tháng; 1.180.000 đồng/3 tháng; 2.376.000 đồng/6 tháng; 4.600.000 đồng/12 tháng;

Nhóm 4: Xe chở người 40 chỗ trở lên; xe tải, rơ moóc và ô tô chuyên dùng trọng lượng toán bộ từ 13.000kg đến dưới 19.000kg mức thu là: 590.000 đồng/1 tháng; 1.770.000 đồng/3 tháng; 3.540.000 đồng/6 tháng; 6.860.000 đồng/12 tháng;

Nhóm 5: Xe tải, rơ moóc và ô tô chuyên dùng trọng lượng toàn bộ từ 19.000kg đến dưới 27.000kg mức thu là: 720.000 đồng/1 tháng; 2.160.000 đồng/3 tháng; 4.320.000 đồng/6 tháng; 8.380.000 đồng/12 tháng

Nhóm 6: Xe tải, rơ moóc và ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 27.000kg trở lên mức thu là: 1.440.000 đồng/1 tháng; 4.320.000 đồng/3 tháng; 8.640.000 đồng/6 tháng; 16.760.000 đồng/12 tháng;

Nhóm 7: Sơ mi rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 27.000kg trở lên mức thu là: 720.000 đồng/1 tháng; 2.160.000 đồng/3 tháng; 4.320.000 đồng/6 tháng; 8.380.000 đồng/12 tháng;

Nhóm 8: Sơ mi rơ moóc trọng lượng toàn bộ từ 27.000kg trở lên mức thu là: 1.044.000 đồng/1 tháng; 3.120.000 đồng/3 tháng; 6.240.000 đồng/6 tháng; 12.100.000 đồng/12 tháng;

Mức phí đối với mô tô, xe máy được chia làm 4 nhóm theo dung tích xi lanh, Thông tư sẽ chỉ đưa ra khung mức thu, còn số thu cụ thể sẽ do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở Nghị quyết của HDND cấp tỉnh. Cụ thể, với mô tô có dung tích xi lanh dưới 70cm3 mức thu từ 80.000-100.000 đồng/năm; Loại có dung tích xy lanh từ 70cm3 - 100cm3 là từ 100.000-120.000 đồng/năm; Loại có dung tích xi lanh trên 100cm3 - 175cm3 là từ 120.000-150.000 đồng/năm; Loại có dung tích xi lanh trên 175cm3 là 150.000-180.000 đồng/năm.

Theo Bộ GTVT với mức thu đó, hàng năm sẽ thu được qua đầu phương tiện ô tô khoảng 4.600 tỷ đồng, xe máy 1.600 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí tổ chức thu, dự kiến số phí sử dụng được chuyển vào quỹ khoảng 6.000 tỷ đồng/năm. Dù vậy, theo Bộ Giao thông vận tải, số thu trên cộng với kinh phí ngân sách Nhà nước cấp hàng năm cũng chỉ đáp ứng được gần 80% nhu cầu bảo trì Quốc lộ, và 70% cho đường địa phương.

Việc thu phí bảo trì đường bộ với ô tô sẽ được thực hiện thu trực tiếp theo đầu phương tiện theo chu kỳ đăng kiểm cấp giấy kiểm định chất lượng và bảo vệ môi trường. Cơ quan kiểm định sẽ chịu trách nhiệm thu. Trường hợp phương tiện chậm kiểm định, hoặc kiểm định trước thời điểm thu sẽ bị truy thu phí sử dụng đường bộ vào lần kiểm định kế tiếp.

Theo Infotv