Phê duyệt Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị quyết số 93/NQ-CP phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu).

Trước đó, kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu cũng đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Sáng 3-11 (theo giờ New York - Mỹ), thông báo phê duyệt đã được Chính phủ Việt Nam chính thức gửi lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc. Với việc phê duyệt Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và kế hoạch thực hiện, Việt Nam thể hiện nỗ lực và trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thỏa thuận Paris là văn bản pháp lý toàn cầu đầu tiên ràng buộc trách nhiệm của tất cả các bên trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Hiện Thỏa thuận Paris đã được 95 quốc gia, bao gồm Việt Nam, phê chuẩn hoặc phê duyệt và chính thức có hiệu lực từ ngày 4-11-2016.

Thanh Hải