Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành điện ảnh

NDĐT- Với mục tiêu ngành điện ảnh sẽ phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập, mang đậm bản sắc dân tộc, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

(Ảnh minh họa)

Ngành điện ảnh phát triển nhằm phục vụ tốt nhu cầu về đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Theo đó, đầu tư phát triển các trung tâm điện ảnh tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực; phát triển sản xuất, phát hành và phổ biến phim; nghiên cứu khoa học và lưu trữ điện ảnh; tổ chức các Liên hoan phim, sự kiện điện ảnh lớn trong nước và quốc tế.

Phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có khoảng từ một đến hai cụm rạp chiếu phim với trang bị kỹ thuật phù hợp, đạt tiêu chuẩn. Quy hoạch, sắp xếp trung tâm phát hành phim và chiếu bóng là đơn vị sự nghiệp có thu; thực hiện tốt hoạt động chiếu phim lưu động phục vụ đồng bào ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn; đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phù hợp cho Đội chiếu phim lưu động ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn.

Một trong các giải pháp của Quy hoạch là tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực điện ảnh.

TRỊNH AN