Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ảnh minh họa

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch vùng TP.HCM bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính TPHCM và 7 tỉnh xung quanh gồm: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang. Quy mô diện tích khoảng 30.404 km2. Dân số hiện trạng toàn vùng năm 2013 khoảng 18,023 triệu người.

Quy hoạch nhằm mục tiêu nâng cao vai trò vị thế của vùng TP.HCM trong khu vực và thế giới. Phát triển vùng TP.HCM trở thành một vùng đô thị lớn phát triển năng động với chất lượng tăng trưởng cao và bền vững trên cơ sở phân công, hợp tác, chia sẻ và liên kết về động lực, cơ hội phát triển, bảo đảm phát triển cân bằng giữa đô thị và nông thôn, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đặc trưng của vùng; đảm bảo an ninh quốc phòng.

Đồng thời phát triển vùng TP.HCM trở thành một vùng kinh tế động lực hàng đầu của cả nước, có cơ cấu kinh tế hiện đại và là trung tâm kinh tế lớn của khu vực và châu Á. Xây dựng vùng trở thành trung tâm thương mại và tài chính, dịch vụ tàm quốc tế, cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của quốc gia; trung tâm công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chuyên sâu với trình độ chuyên môn hóa cao; trung tâm văn hóa, thế thao, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ và y tế chât lượng cao tầm khu vực...

Nhiệm vụ quy hoạch yêu cầu phải phân tích đánh giá các điều kiện tự nhiên và hiện trạng. Cụ thể, phân tích đánh giá các điều kiện tự nhiên, đặc biệt đánh giá về vị trí địa kinh tế chính ựi của vùng trong khu vực và thế giới. Phân tích, đánh giá tiềm năng tài nguyên tự nhiên và điều kiện xã hội.

Đồng thời, đánh giá hiện trạng phát triển vùng về kinh tế - xã hội, hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn, sử dụng đất đai, không gian vùng, hệ thống hạ tầng xã hội, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Phân tích đánh giá các tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tác động ngập lũ và các xu hướng, kịch bản biến đổi khí hậu tác động đến định hướng không gian vùng.

Ngoài ra cần đánh giá việc thực hiện Quy hoạch xây dụng vùng TP.HCM đã được phê duyệt năm 2008, các quy hoạch ngành liên quan. Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, hiện trạng phát triển vùng và công tác thực hiện quy hoạch.

Trong đó, cần phân tích bối cảnh phát triển mới của quốc gia, quốc tế; phân tích đánh giá vài trò, vị thế và các mối quan hệ vùng, các tiềm năng và động lực phát triển của vùng TP.HCM. Đồng thời đề xuất quan điểm phát triển, tầm nhìn đến năm 2050 và các mục tiêu chiến lược phát triển vùng...

M.Linh