Phê duyệt Nghị định thư thực hiện Gói cam kết thứ 7 về dịch vụ vận tải hàng không ASEAN

  Chính Phủ
  1 liên quanGốc

  Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa phê duyệt nội dung Nghị định thư thực hiện Gói cam kết thứ 7 về dịch vụ vận tải hàng không ASEAN trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ.

  Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị định thư.

  Đồng thời, Phó Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng ký Nghị định thư nêu trên tại Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 17 tổ chức tại Campuchia từ ngày 15 - 16/12/2011.

  Được biết, mục tiêu của các quốc gia thành viên tại Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ giữa các quốc gia thành viên nhằm nâng cao tính hiệu quả và cạnh tranh, đa dạng hóa năng lực sản xuất, cung cấp và phân phối dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài ASEAN, theo đó xóa bỏ đáng kể các hạn chế đối với thương mại dịch vụ giữa các quốc gia thành viên; tự do hóa thương mại dịch vụ bằng cách mở rộng chiều sâu và phạm vi tự do hóa vượt trên các cam kết mà các quốc gia thành viên đã cam kết tại Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) với mục đích thực hiện một khu vực thương mại tự do về dịch vụ.

  Quốc Hà

  Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/phe-duyet-nghi-dinh-thu-thuc-hien-goi-cam-ket-thu-7-ve-dich-vu-van-tai-hang-khong-asean/201111/103341.vgp