Phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cầu Phước An

  Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cầu Phước An, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

  Phối cảnh cầu Phước An

  Phối cảnh cầu Phước An

  Theo công văn 576/TTg-NN ngày 8/7/2022, xét đề nghị của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cầu Phước An, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

  Phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cầu Phước An, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai như đề nghị của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, thông tin, số liệu của khung chính sách. UBND các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện khung chính sách đã được phê duyệt, theo đúng quy định của pháp luật.

  P.V

  Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/phe-duyet-khung-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-du-an-cau-phuoc-an-659485.html